Deset důvodů, proč zvolit
INFERNO professional fireworks

Zkušenosti

Ohňostroje provádíme více než deset let. Za tuto dobu jsme zajišťovali nespočet ohňostrojů. Během naší činnosti jsme získali mnoho zkušeností, na základě kterých jsme vyvinuli spolehlivé, pokrokové postupy pro provádění ohňostrojů.

Profesionální, ale zároveň osobní přístup

Vaší jedinou starostí je nás kontaktovat. Vše další zařídíme sami (kontaktujeme patřičné státní orgány, vyřídíme potřebná povolení, kontaktujeme hasiče…).

Osobně za Vámi přijedeme, poradíme Vám, domluvíme se na konkrétních podmínkách a na vlastní charakteristice ohňostroje tak, aby Vám ohňostroj maximálně vyhovoval a zaujal všechny Vaše hosty.

Bezpečnost

Na bezpečnost ohňostroje klademe maximální důraz. Dbáme na dodržování veškeré legislativy. Všechny naše kroky při přípravě pečlivě posuzujeme z bezpečnostního hlediska. Během více než desetileté existence jsme neměli jediný, ani nejmenší, problém tohoto charakteru.

Kvalitní provedení

Ať již děláme narozeninový ohňostroj pro deset lidí, nebo festivalový ohňostroj pro desítky tisíc lidí, s námi máte jistotu, že ohňostroj bude připraven vždy se stejnou – maximální – svědomitostí, jaká je pro nás zcela běžná. Důraz je kladen na všechny aspekty ohňostroje – bezpečnost, originalitu, sladění s hudbou, vygradování ohňostroje nebo i uklizení místa odpalu po ohňostroji.

Nejlepší poměr cena/efekt

Tím, že odebíráme pyrotechnické výrobky od přímých dovozců, navíc ve velkém množství, získáváme pyrotechnický materiál za nižší cenu než konkurence. To pro Vás znamená, že za stejné peníze Vám uděláme efektivnější ohňostroj.

Nejmodernější metody

Mimo jiné vlastníme počítačem naprogramovatelná odpalovací zařízení včetně potřebného software. Naše zařízení umožňují dálkově řízený, bezdrátový odpal. Možnost velice přesného sladění s hudebním doprovodem. Navíc velice vhodné z hlediska bezpečnosti – ohňostroj je možné kdykoli během odpalu zastavit.

Kreativita

Při návrhu ohňostroje se vždy snažíme vytvořit originální ohňostroj, který nebude nikoho nudit a bude radost se na něho dívat. Jsou ohňostroje, které jsou po celou dobu stejné, nemění se, nejsou barevně sladěné – to se Vám s námi nemůže stát. Dbáme nejen na vhodné vygradování ohňostroje, ale i na výškovou skladbu efektů, rozmístění ohňostroje po obloze, barevné sladění. Možnost rozdělit ohňostroj na více celků s různými motivy.

Osobité ohňostroje

Ohňostroje firmy Inferno se vyznačují svým stylem, který by se dal charakterizovat jako „Síla - Krása - Elegance“

Sehraný tým

Na přípravě ohňostroje se podílí několik odborníků (samozřejmě také záleží na rozsahu ohňostroje). Náš tým je již velice sehraný a zkušený v oblasti provádění profesionálních ohňostrojů.

Odborníci

Vysokoškolské vzdělání technického směru. Dále v odborných kurzech pro specialisty v oblasti pyrotechniky, výbušnin a munice vystupujeme jako lektor teoretické výuky a odborný instruktor praktického výcviku. A to při přípravě pyrotechniků, odpalovačů ohňostrojů, příslušníků bezpečnostních složek a bezpečnostních agentur a specialistů pro práce s výbušninami v ČR.

Spolupracujeme s Českým báňským úřadem – II. odbor (spolupráce při tvorbě osnov pro výuku, legislativa v oboru pyrotechniky a výbušnin) a s Českou zkušebnou zbraní a střeliva (spolupráce při schvalování a zkoušení pyrotechnických výrobků, legislativa v oboru pyrotechniky a výbušnin).

Samozřejmě jsme držiteli odborné způsobilosti - pyrotechnik a odpalovač ohňostrojů.