Technologie

Profesionální ohňostroje

Z čeho se ohňostroj skládá

Ilustrační obrázek - části ohňostroje

Naše ohňostroje se skládají z několika prvků, coby základních pilířů našich ohňostrojů.

Jedním z těchto prvků jsou kulové pumy. Používáme kulové pumy od různých světových výrobců. A to v rážích 50, 63, 75, 100, 125, 150 a 200 mm. Disponujeme značným sortimentem těchto pyrotechnických výrobků – díky tomu můžeme kulové pumy libovolně sladit s ostatními efekty, a to jak například barvou, výškou efektu, dobou efektu…

Dále používáme římské svíce. Sortiment se rovněž liší ráží, počtem výstřelů, barvami ale zejména charakterem efektu (např. tiché stříbrné chvosty, vybuchující palmy…).

Další důležitým prvkem jsou kompakty. Používáme pouze kvalitní, osvědčené, vyzkoušené tak, abychom si byli jisti dobou efektu, charakterem gradování, výškou efektu atd. Možnost speciálních vějířovitých kompaktů, které zaplní celou oblohu vždy s nějakým motivem.

Ohněpády – v určitých případech používáme i tyto nevšední tiché efekty. Možnost napojení více ohněpádů na sebe a tím vytvoření mohutného ohňové valu.

Odpalovací zařízení

Ilustrační obrázek - odpalovací zařízení

K odpalu kulových pum používame speciálně na základě našich zkušeností navržené kompaktní odpalovací zařízení – baterie moždířů, z kterých je možné odpalovat desítky kulových pum. Celé zařízení je možné ukotvit, jak na měkký terén, tak i například ke dlažebním kostkám, betonu atd…

Pro římské svíce používamé rovněž speciálně pro tento účel navržené rámy, na které je možné bezpečně a spolehlivě připevnit několik římských svící najednou s možností náklonů do libovolných směrů.

K odpálení a ukotvení a kompaktů používame také podobné zařízení, které můžeme mezi sebou propojit a tím vytvořit stabilní odpalovací „rampy“.

Elektrická iniciace odpalu

Ilustrační obrázek - odpal

K elektrické iniciaci, a tedy k vlastnímu odpalu ohňostroje používáme jedno z nejmodernějších odpalovacích zařízení Merlin step a Merlin match. Tato zařízení je možné na PC naprogramovat a synchronizovat s hudbou - tím je zajištěn maximální efekt a sladění s hudbou při použitém hudebním doprovodu. Vlastní odpal se provádí na dálku pomocí přenosného bezdrátového odpalovacího zařízení.

Vlastníme sofistikovaný software, se kterým programujeme odpalovací zařízení Merlin. Jiným druhem software jsme schopni přesně na míru upravit hudbu tak, aby seděla přesně Vašim požadavkům (sestříhání hudby, napojení, opakování refrénů, plynulé ukončení apod.).

Bezpečnost ohňostroje

Bezpečnost ohňostroje je pro nás důležité kritérium. Při přípravě a odpalu ohňostroje probíhá naprosto vše v souladu s platnou legislativou. Kromě toho jsme díky naším zkušenostem zavedli mnohá další „zpřísňující“ bezpečností opatření, která zajišťují maximální možnou bezpečnost. Při ohňostrojích používáme pouze pyrotechnické výrobky od předních světových výrobců schválené ČÚZZS a námi následně vyzkoušené.

„Kompaktní ohňostroje“ - ohňostroje k vlastnímu odpálení

Z čeho se ohňostroj skládá

Ilustrační obrázek - části ohňostroje

Ohňostroj se nejčastěji skládá z kompaktů druhé třídy, římských svící případně kulových pum menších ráží. Charakter použité pyrotechniky samozřejmě závisí na tom, jakou řadu ohňostroje jste si zakoupili.

Pyrotechnické výrobky jsou propojeny tak, aby byl zajištěn zajímavý, gradující ohňostroj bez jakýchkoli přestávek. Ohňostroj je samozřejmě choreograficky upraven pro maximální požitek. Ve vyšších řadách (od řady Large) se můžete setkat s vymoženostmi typu směrově nastavených kompaktů, kulovými pumami v kombinaci s kompakty tak, abychom zajistili maximální zaplnění oblohy a tím několikanásobně zvýšili efeknost při zachování stejné ceny.

Odpálení ohňostroje

Ohňostroj po umístění na vhodnou plochu, která musí splňovat požadavky návodu (vzdálenost od diváků, překážek…), sirkami zapálíte označené místo. Poté odstoupíte do potřebné vzdálenosti a sledujete ohňostroj.

Bezpečnost ohňostroje

Pro „kompaktní ohňostroje“ vybíráme jen spolehlivé, schválené a osvědčené výrobky. Ještě nikdy jsme nezaznamenali nejmenší bezpečností problém. Ovšem je nutné přesně dodržet návod k použití.